Klik hier voor LOKALE ACTIES van C'axent afdelingen

Visie Verkiezingen 2012

Alle info hier: www.everyoneweb.com/regiocaxent

 

WEBSITE TOT APRIL 2009

OUDE C'AXENT SITE (ARCHIEF)

Wat is C'axent?

Christelijk, relevant en creatief.
C'axent is geen politieke partij, maar een beweging, die wat wil doen bewegen in de politiek in Vlaanderen, België en Europa. Het accent wil ze daarbij op de C leggen. Niet de C van "centraal" of "conservatief", maar van "christelijk". En dat betekent dat C'axent de geest van het Evangelie wil doen waaien door de samenleving. De zwaksten horen hierbij op de voorgrond: de sociaal zwaksten, de medisch zwaksten, de economisch zwaksten. Het 'ecologische' gezin hoort een centrale rol te spelen in onze samenleving. Wie meer wil weten over de standpunten en organisatie kan zich abonneren op "Vissen met Vleugels" of komen luisteren op een van de lezingen of infoavonden (zie agenda). Je kan natuurlijk ook contact opnemen: info@caxent.be of zelf een spreker van C'axent uitnodigen.

MISSION STATEMENT
ROEPING/OPDRACHT
De missie van C'axent is een relevante verschilmakende invloed te hebben op politiek en maatschappelijk vlak en het mobiliseren van politici die de waarden van C'axent vertegenwoordigen door het aandragen van concrete, werkbare en vernieuwende oplossingen.

VISIE
Met het oog op een deelname aan de politieke besluitvorming op alle niveaus, wil C'axent haar meerwaarde binnen het politieke gebeuren in ons land aantonen, maatschappelijk gewaardeerde politici op alle niveaus leveren en gewaardeerd worden voor de bijdrage aan het maatschappelijke debat over waarden en normen.

WAARDEN
C'axent baseert haar missie op christelijk geïnspireerde waarden, verantwoordelijkheidszin, openheid, integriteit, solidariteit, rechtvaardigheid, het natuurlijk gezin als referentie, diep ontzag voor de waardigheid van ieder mens en respect voor de hele scheppingsorde.

www.caxent.be
Christelijke Politieke Beweging