Cursussen Christelijke Politiek

 

Christelijk Maatschappelijk Reveil Vlaanderen (CMRV) is de met C’axent verbonden vzw, die statutair ook vormingssessies inricht.

Over de ‘Reveil’ vorming

C’axent bestaat en groeit! Het voorbije verkiezingsjaar heeft de beweging aan invloed gewonnen. Voor een groeiende beweging als de C’axent is het van belang om de zoekende maatschappelijk geëngageerde mensen, de politici, de vrijwilligers en de (regio)besturen goed op te leiden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 willen we er ‘staan’ met toegeruste C’axentkandidaten op verschillende plaatselijke lijsten!

De ‘Reveil’ vorming heeft een groeiend aanbod van verschillende cursussen en trainingen. Iedereen die actief is binnen C’axent, of dat wil worden, kan zich persoonlijk ontwikkelen met het oog op een functie of taak. Na het volgen van Prikkel- en Basiscursus, wordt iemand beschouwd als een ‘echte’ C’axent kandidaat!

Eigenlijk zou iedereen die dit leest eens een cursus moeten gaan volgen. Deelnemers aan de ‘Reveil’ vorming worden enthousiaster en meer betrokken en ervaren, een meerwaarde door te leren van elkaar. Ontmoeting, persoonlijke groei, ontwikkeling en interactie zijn kernwoorden van de onze vormingssessies.

Via de ‘Reveil’vorming bereiden mensen zich voor op een functie, zoeken ze verdieping bij hun politieke handelen of versterken zij hun vaardigheden. Suggesties voor aanvullende onderwerpen zijn welkom.


CMRV/C’axent ‘Prikkelcursus’

Inschrijven nu!!

Informatie:

De derde cursus zal plaatsvinden op zaterdag 20 maart 2010 van 9.30u.tot ongeveer 16u. voor de eerste VIJFTIEN personen die positief reageren, in hotel 't Kasteel, Haachtsebaan 85 Keerbergen bij Mechelen. Het hotel is mooi gelegen en gemakkelijk te bereiken.

 

De trainers zijn: Kris Vleugels, Luc Borkes en Lieve Moortgat.

We proberen ook steeds een plaatselijke C'axentpoliticus warm te maken om ons vanuit de praktijk van het gemeentehuis te illustreren wat christelijke politiek anders maakt.

Een van de C'axentburgemeesters werd daartoe uitgenodigd.

 

Inschrijven nu!:

  1. Je meldt eerst aan luc@caxent.be dat je je definitief inschrijft. We checken even of er nog geen 15 deelnemers zijn en bevestigen de volgende stap:

  2. Betaling: u/je bent pas ingeschreven als je betaald hebt: € 25 op CMRV vzw / C’axent nr. 751-2027148-82

  3. Updates: u/je ontvangt tijdig alle noodzakelijke informatie voor het congres.

  4. Vragen?: richten aan luc@caxent.be

Schrijf je dus snel in, anders is de sessie vol!

Met vr. groeten,

 

Luc Borkes (Onderzoek en Ontwikkeling)


NIEUW!!!! CMRV/C’axent ‘Basiscursus’

Vanaf 2010!! Informatie: doelen en opzet:

 

 Door deze cursus willen wij u graag kennis laten maken met de C’axent. De cursus duurt drie dagdelen, bij voorkeur verdeeld over drie (zater)dagen. U zult begrijpen dat we daarin niet volledig kunnen zijn. Daarom is dit ook een basiscursus.

We hopen dat u zich na deze cursus meer gaat verdiepen in het werk van C’axent.

Voor elke bijeenkomst vindt u in deze syllabus voorstudiemateriaal. De stof is geordend per cursusbijeenkomst. We vragen u voor elke cursus een bepaalde opdracht voor te bereiden. Ook deze vindt u in de syllabus.

Andere informatie, zoals tijdstip en locatie, kunt u vinden in de brief die u bij deze syllabus ontvangt.

We wensen u een leerzame cursus toe.


Inhoud

Cursusindeling en doelen:

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:


1e bijeenkomst: De geschiedenis van C’axent en de geschiedenis en het bestaansrecht van Joods- christelijke politiek, vanuit de Oudheid tot nu.


2e bijeenkomst: De visie van de C’axent op overheid en de uitwerking daarvan voor de politieke stellingname en de positie van C’axent ten opzichte van o.a. CD&V.


3e bijeenkomst: C’axent actief. Hoe is de C’axent georganiseerd en hoe werkt C’axent? Hoe kunnen cursisten praktisch gaan meewerken aan C’axent in hun eigen omgeving?

Voorbereiding

Voor elk van deze onderwerpen vindt u voorstudiemateriaal in deze syllabus. Het is van belang dat u de stof van te voren goed doorleest en opdrachten voorbereidt. Dan kunnen we tijdens de cursus snel kijken naar de praktijk van de politiek. Want politiek is geen theorie. Daarom is de cursus interactief van opzet. Elke bijeenkomst staat er een opdracht op het programma waarbij uw inzet wordt gevraagd.

Doel

Het doel van deze cursus is:

  1. Deelnemers kennen de uitgangspunten van de C’axent en kunnen a.h.v. geschiedenis en Lexicon uitleggen wat de essentie en het belang is van christelijke politiek.

  2. Deelnemers kunnen het verschil tussen C’axent en de meer algemene christendemocratie,… uitleggen en toepassen in de dagelijkse politieke praktijk.

  3. Deelnemers kunnen een vertaling maken van het Lexicon van C’axent naar de politieke praktijk.

www.caxent.be
Christelijke Politieke Beweging