'Deel geen voedsel uit aan illegale vluchtelingen' FEB '16

Deze uitspraak van gouverneur Decaluwé deed stof opwaaien.

1. Ik ben het met de gouverneur eens
2. Ik ben het niet met de gouverneur eens
3. Ik twijfel
4. Ik weet het niet

Het vluchtelingenprobleem komt wel heel dicht bij nu. DEC '15

Ben jij bereid te helpen?

Neen, ik vind dat ze zo snel mogelijk terug gestuurd moeten worden.
Neen, de overheid moet in opvang voorzien.
Ja, ik wil helpen met voedselbedeling en dergelijke.
Ja, ik heb nog een kamer over in huis. Ik wil wel een kind, enkele kinderen, een volwassene of een gezin onderdak geven (een van deze)

25 jaar abortuswet (FEB 2015)

Moet de Belgische abortuswet aangepast worden?

Neen. De wet is goed zoals hij is.
Ja, hij moet verstrengd worden.
Ja, hij moet versoepeld worden.

TERREUR STOPPEN (JAN. 2015)

Wat moet er gebeuren om het terreurgevaar in Europa te stoppen?

1. Alle moslims moeten terug naar hun land gestuurd worden
2. Alle moslims moeten als terreurverdachte in het oog gehouden worden
3. Alle terreurverdachten van buitenlandse afkomst moeten terug naar hun land gestuurd worden
4. Terrorisme heeft niets met moslims te maken. Extremisten, van welke overtuiging ook, moeten in het oog gehouden worden en bij de minste onraad opgepakt
5. Iedereen die betrokken is (geweest) bij een extremistische beweging die geen geweld schuwt, moet in het oog gehouden worden en bij de minste onraad opgepakt
6. We moeten niets doen. Je kan immers niets doen tegen een onzichtbare vijand
7. Ik zie geen oplossing, maar ik begin Israël beter te begrijpen

Erkenning Palestijnse staat DEC 2014

Vind je dat onze regering de Palestijnse staat moet erkennen?

JA, we moeten Israël een lesje leren!
JA, dat hadden ze al lang moeten doen. Waar wachten ze nog op?
JA, maar ze moeten beloven zich als een beschaafde staat te gedragen.
NEEN, zolang ze, onder leiding van Hamas, vastberaden zijn Israël te vernietigen zijn ze de facto geen staat, maar een terroristische organisatie.
NEEN, zo brengen we Israël in gevaar omdat het extremistische regime dan internationale legitimiteit krijgt.
NEEN, want ze zullen Jeruzalem opeisen en dan komen we in een eindeloos conflict terecht. Immers, die stad is onvervreemdbaar Joods.

BESPAREN november 2014

Vind je dat deze regering de crisis goed aanpakt?

JA, de vorige regeringen hebben te lang gewacht met besparen en nu moeten we allemaal meer inleveren.
JA, maar er moet ook meer inspanning gevraagd worden van de allerrijksten in dit land. Zij ontspringen nu de dans...
NEEN, de vorige regeringen speelden het toch klaar zonder besparen? Waarom kan deze het dan niet?
NEEN, ze overdrijven. We kunnen niet meer inleveren dan we nu al doen. Nog later met pensioen en dan nog minder krijgen ook? Niet met mij!

Voor wie ga jij stemmen in 2014?

BENT U KANDIDAAT VOOR DE GEMEENTE- EN/OF PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN IN 2012?

Vul de enquête in. KLIK HIER.

 

De BBC maant haar medewerkers aan om alle referenties naar onze christelijke jaartelling achterwege te laten. President Obama spreekt niet langer over een kerstboom, maar over een "feestboom". (Sept 2011-02)

Vindt u dat onze christelijke cultuur moet verdwijnen om andersdenkenden niet voor het hoofd te stoten?

Ja, alles wat met overheid of media te maken heeft moet zich neutraal opstellen, gelijk voor alle burgers.
Ja, we kunnen niet van moslims verwachten dat ze in overheidsdienst hun hoofddoek afdoen als wij zelf niet neutraal zijn.
Neen zeg, we wonen hier wel in Europa, een continent gebouwd op joods-christelijke waarden en cultuur. Dat moet gerespecteerd blijven.
Neen, wij moeten ons niet aanpassen. Wie hier wil komen wonen moet zich aanpassen.

Voor of tegen een eenzijdige erkenning van de staat Palestina?

Voor of tegen een eenzijdige erkenning van de staat Palestina?

U kunt hier ook stemmen.

 .

.

NOG GEEN LID VAN C'AXENT IN 2011?

Steun de christelijke politiek in Vlaanderen. Maak het even in orde. 

Volg deze link.

Hartelijk dank!.

.

.


De VN stemt deze maand over een Palestijnse staat (Sept 2011-01)

Vindt u dat die Palestijnse staat er moet komen?

Neen, want die is er al, namelijk Jordanië
Neen, want de Palestijnen willen de vernietiging van Israël
Neen, want als het nu erkend wordt, zal Hamas de oorlog verklaren en het Midden-Oosten opnieuw destabiliseren
Ja, maar enkel als onderhandelde oplossing, waar ook Israël zich in kan vinden
Ja, want Israël heeft de Palestijnen al lang genoeg onderdrukt, dus de VN moeten die staat tot de orde roepen
Ja, want Israël heeft daar eigenlijk niks te zoeken in Palestina

Er gaan geruchten over een planeet X die onderweg is naar de aarde en de regeringen, die dit al jaren weten, hebben zich voorbereid door ondergrondse bunkers te bouwen voor de happy few

Gelooft u dat er een wereldwijde ramp te gebeuren staat dit najaar?

Ja
Mogelijk
Pff. Complottheorieën...
Zeker niet

HET DUURT WEL ERG LANG, DIE REGERING (april 2011-01)

Hoe moet de knoop van de regeringsvorming worden doorgehakt?

Door N-VA aan zet te laten. Het is de grootste partij en de overwinnaar van de verkiezingen. Zij moet dus zeker deelnemen aan een nieuwe regering en haar stempel drukken.
Door N-VA aan de kant te laten (dat vragen de Franstaligen en opperen de socialisten) op voorwaarde dat de Vlaamse eisen worden ingewilligd.
Door een regering van nationale eenheid.
Door het land te splitsen en de Republiek Vlaanderen uit te roepen. Dan is er hier tenminste een regering.
Er komt geen nieuwe regering. Er komen nieuwe verkiezingen. Maar die zullen ook tot niets leiden...

Opstand in Noord-Afrika (maart 2011-01)

Moet de EU orde op zaken stellen in de regio rond de Middellandse Zee? En hoe?

Enkel humanitaire hulp voorzien en vergemakkelijken.
Dictators die hun volk hebben mishandeld en vermoord, moeten - indien nodig met geweld - afgezet en voor een internationaal gerecht gebracht worden. De EU moet daar een actieve rol in spelen.
Oppassen: als de EU vrede brengt in het Middellandse Zeegebied en het gaat beheersen, dan komen er pas apocalyptische toestanden.
Europa moet zich niet moeien met Noord-Afrika of elders. De autonomie van die landen moet gerespecteerd worden, m.a.w. laat hen het zelf uitvechten. Als het volk sterk genoeg is, slaagt het daar wel in.

PALLIATIEVE SEDATIE, er is heel wat over te doen in de media de laatste tijd... (feb 2011-01)

Bent u voor of tegen palliatieve sedatie?

Ik vind het een hypocriete manier om euthanasie toe te passen. Ik ben tegen euthanasie, dus ook tegen P.S., want het komt op hetzelfde neer
Ik ben ervoor want ik ben ook niet tegen euthanasie
Ik ben ervoor, als het enkel dient om iemands lijden weg te nemen aan het eind en niet om het leven te beëindigen
Ik ben ertegen. Als het niet meer gaat, moet euthanasie mogelijk zijn.

"Het heeft lang genoeg geduurd! Zo snel mogelijk een nieuwe regering!" (jan 2011-01)

Wilt u dat er snel een nieuwe federale regering komt, koste wat kost?

Ja, nu meteen: ze moeten daar in Brussel maar een oplossing vinden. Ze worden ervoor betaald.
Ja, laten we onze Vlaamse eisen maar bevriezen tot er betere economische tijden komen. Daarna kunnen we BHV splitsen en de staat verder hervormen.
Ja, de Franstaligen moeten nu snel toegevingen doen als ze nog een Belgische regering willen...
Neen, we hebben toch een regering die functioneert, met Yves Leterme als premier, al is die dan voorlopig, alles bolt. Niet overhaasten dus...

Ziekenhuis veroordeeld tot schadevergoeding omwille van foute prenatale diagnose: ouders krijgen schadevergoeding omdat ze het 'foute' kind niet konden laten aborteren.(dec 2010-1)

Wat vindt u?

Het ziekenhuis moet zijn conclusies trekken: geen prenatale diagnoses meer.
De abortuswet heeft tot niets dan ellende geleid en het gaat van kwaad naar erger.
Die ouders hebben gelijk: er is een medische fout gebeurd waardoor zij en hun kind nadeel zijn berokkend.

AL QAIDA DREIGT MET AANSLAGEN OP KERKEN OVERAL TER WERELD (Nov 2010-01)

Hou je rekening met een Al Qaida aanslag in België?

Neen, dat is iets dat zich in het Midden-Oosten afspeelt.
Ja, maar niet echt in de praktijk. Als het me overkomt, kan ik daar weinig aan doen.
Ja, ik ga niet meer naar een kerk, want de dreiging is reeël.
Ja, ik vind dat de christelijke leiders zich moeten distantiëren van de Egyptische kerk, zoals Al Qaida eist.
Ja, ik ben wat voorzichtiger, maar ik besef dat christenen in toenemende mate gevaar lopen in deze wereld, niet enkel door Al Quaida. Ik laat mijn kerkgang daar niet voor.

MGR. LEONARD EN DE IMMANENTE GERECHTIGHEID (Okt 2010-02)

Heeft mgr. Léonard gelijk met zijn uitspraak?

Neen, hij is ver over de schreef gegaan. Hij heeft onschuldige AIDS-lijders nagetrapt.
Neen, hij had zich voorzichtiger moeten uitdrukken.
Ja, de mensen vergeten dat God inderdaad oordeelt als mensen zich niet gedragen zoals Hij dat voorschrijft.
Ja, je mag niet blind zijn voor de gevolgen van een bepaalde manier van leven en handelen. Daar kan je zelf slachtoffer van worden en anderen slachtoffer maken.

RAAD VAN EUROPA STEMT OVER OPGELEGD DODEN OP VERZOEK (Okt 2010-01

MAG EEN ZIEKENHUIS OF ARTS ZELF BESLISSEN OF HET ABORTUS EN EUTHANASIE UITVOERT? WAT IS JOUW MENING?

Een ziekenhuis/arts moet - binnen wettelijke grenzen - zelf kunnen beslissen over de praktijken in eigen huis, volgens de eigen ideologie.
Een ziekenhuis/arts mag weigeren om abortus en euthanasie uit te voeren in eigen huis, maar moet bij een verzoek doorverwijzen naar andere centra waar dit wel mogelijk is.
Een ziekenhuis/arts moet zich neerleggen bij de wettelijke vrijheden en moet verplicht worden de patiënten te bedienen zoals dezen dat wensen, ook als dat tegen de eigen overtuiging ingaat.

Het pedofilieschandaal in de kerk (Sept 2010-2)

Hoe vind je dat de pedofiele priesters moeten worden aangepakt (let wel: de meeste feiten zijn verjaard)

Zand erover
Het gerecht moet zijn werk doen. De schuldigen moeten worden gestraft indien dat nog kan.
Er moet meer gebeuren: de kerk heeft hier verantwoordelijkheid en moet dus deze priesters een tuchtstraf geven - verjaard of niet verjaard. En de kerk moet duidelijk belijden dat ze op dit vlak laks is geweest in het verleden
Dit moet juridisch herbekeken worden, zodat dit soort feiten met - terugwerkende kracht - niet verjaarbaar zijn, zodat alle schuldigen uit het verleden nog achter de tralies kunnen

Wanneer komt die regering? (Sept 2010-1)

Wanneer denkt u dat België een nieuwe Federale regering zal hebben?

We zijn er bijna. Voor het begin van het parlementair jaar, dus in de loop van september, treedt een nieuwe regering aan.
Het zal lastig zijn, maar ze moeten wel omwille van de economische gevolgen als het te lang duurt, dus voor het jaareinde start ze.
Zooo komen we nooit aan een regering. Er zullen eerst nieuwe verkiezingen moeten komen.
Er komt nooit nog een Belgische regering, enkel een Vlaamse en een Waalse. We worden buurlanden.

THE DAY AFTER

Wie wordt de nieuwe premier van België? (JUNI 2010-2)

Bart De Wever
Elio Di Rupo
Marianne Thyssen
Yves Leterme
Er komt geen nieuwe premier (ze raken er niet uit en er komen opnieuw verkiezingen)

BRACKE, TORFS EN ANDERE BV'S (mei 2010-02)

Gaat u op TV-gezichten (die voor deze verkiezingen niet in de politiek zaten) stemmen op 13 juni?

Ja
Neen

VERKIEZINGEN OP 13 JUNI (mei 2010-01)

Voor wie gaat u stemmen in juni?

CDF
CDH
CD&V
ECOLO
FN
GROEN!
LDD
MR
N-VA
OPEN VLD
PS
SP.A
VB
ANDERE
IK STEM BLANCO
IK STEM ONGELDIG
IK GA NIET STEMMEN

VAL VAN DE REGERING (april 2010-02)

Vindt u dit een goede zaak?

Neen, BHV is geen crisis waard. Hopelijk komen er geen nieuwe verkiezingen, want dan is de chaos compleet.
Ja, het heeft al veel te lang geduurd: BHV moet meteen gesplitst worden door een Vlaamse meerderheid in het Parlement.

20 jaar abortuswet in België (april 2010 -01)

Wat moet er gebeuren met de wet?

Afschaffen. Terug naar de toestand van voor 1990.
Aanpassen. Enkel in geval van medisch gevaar of verkrachting abortus toestaan.
Beter opvolgen. Alternatieven meer kans geven en hulpzoekers beter informeren.
Uitbreiden. Het voorstel Onkelinckx: latere abortussen toestaan.

VUURWAPENS (maart 2010-01)

Wat moet de overheid doen om ongelukken en misdaden met vuurwapens te verminderen?

Het vuurwapenbezit minder streng maken, zodat de illegale handel stopt.
Het vuurwapenbezit strenger reglementeren.
Vuurwapens verbieden voor iedereen, behalve voor politiediensten en militairen.

Aantal gewapende overvallen met 20 procent toegenomen

Bron: Vandaag,14 april 2010

 

Er doen zich steeds meer gewapende overvallen voor in ons land. In 2007 werden er door de federale politie 2.180 van die overvallen geregistreerd. In 2009 waren er dat al 2.662, goed voor een toename van twintig procent. Dat meldt La Dernière Heure. 2010 zou een nieuw recordjaar worden.

De meeste gewapende overvallen (30 procent) gebeuren in het Brusselse. Daarna volgen Luik (15 procent), Charleroi (13 procent) en Antwerpen (acht procent).

Juweliers

De overvallers hebben het meestal gemunt op kleine handelszaken (450 feiten in 2009), maar ook apothekers (190 feiten) zijn in trek. De populariteit van banken is flink afgenomen.

In 2009 waren 33 juweliers het slachtoffer van een gewapende overval. In 2010 zijn er dat al zeker twintig.

België loopt achterop inzake windenergie. Gezinnen met bescheiden inkomens komen op de laatste plaats.(Feb 2010-02)

Hoe moet windenergie gedemocratiseerd worden?

Vergunningen voor mini-windturbines voor op het dak moeten vereenvoudigd worden.
Bij elke windmolen die vergund wordt, moet de gewone burger kunnen participeren (aandeel in de winst en gebruik van de energie).
De overheid moet zelf een aantal windmolens bouwen waarvan de opbrengst naar de laagste inkomens gaat (budgetmeters)

Verkeer: welke maatregelen dringen zich op? (Feb 2010-01)

Wat moet er gebeuren om de files en het fijn stof te bestrijden?

Het gebruik van de wagen duurder maken, de aankoop goedkoper
Het openbaar vervoer goedkoper maken
Het openbaar vervoer efficiënter maken
Het wegenvignet invoeren en de wegentaks afschaffen
Rekeningrijden invoeren
Thuiswerken aamoedigen

Mgr. Léonard benoemd tot Aartsbisschop (Jan 2010-03)

Denkt u dat er met Mgr. Léonard iets zal veranderen in ons land?

Neen, hij zal het voorzichtige beleid van zijn voorganger verderzetten
Ja, positief: hij zal moediger standpunten innemen en christelijke standpunten publiekelijk bespreekbaar maken
Ja, negatief: hij zal de kerk nog meer vervreemden van de samenleving

Waar moet C'axent naartoe? (JAN 2010 - 01) (de resultaten van de LEDEN van C'axent vindt u verder onder deze peiling, die algemeen is)

Om de zoveel tijd stelt C'axent haar leden en sympathisanten deze vraag: hoe bereiken we onze doelstellingen het best?

Door zo onafhankelijk mogelijk te blijven van alle politieke partijen, maar er wel aanwezig te zijn (zoals nu)
Door in zee te gaan met 1 enkele partij, die in dit land echt wat betekent: CD&V
Door in zee te gaan met 1 enkele partij, die qua ideeën het dichtst bij ons aansluit: VCD
Door als C'axent een onafhankelijke partij te worden met degelijk voorbereid politiek personeel

Antwoorden (op bovenstaande vraag) van de LEDEN van C'axent (JAN 2010 - 02)

Stand na 108 deelnames:

1 45% Door zo onafhankelijk mogelijk te blijven van alle politieke partijen, maar er wel aanwezig te zijn (zoals nu)

2 20% Door in zee te gaan met 1 enkele partij, die in dit land echt wat betekent: CD&V

3 15% Door in zee te gaan met 1 enkele partij, die qua ideeën het dichtst bij ons aansluit: VCD

4 20% Door als C'axent een onafhankelijke partij te worden met degelijk voorbereid politiek personeel

Belgische politici willen kruisbeelden weg uit de openbare sfeer (Dec 2009-3)

Vindt u dat kruisbeelden in openbare ruimten zoals kerkhoven de neutraliteit schenden?

Ja, de kerk heeft te lang het straatbeeld bepaald
Ja, als we kruisbeelden toelaten moeten minaretten ook kunnen
Neen, kruisbeelden behoren tot het cultuurhistorich patrimonium van ons land.
Neen, ons land is gebouwd op de christelijke cultuur en dat hoeft niet ontkend te worden

Rol naar beneden om ook aan vorige peilingen deel te nemen.

Klimaatconferentie Denemarken (Dec 2009-2)

Doet u persoonlijk iets aan het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen in ons milieu

Neen, nooit bij stilgestaan. Is er een probleem?
Neen, die hele Al Gore-hype is een storm in een glas water om de echte problemen te verdoezelen
Ja, ik rijd minder met de wagen en meer met het openbaar vervoer dan vroeger
Ja, ik heb mijn huis extra geïsoleerd of ik ben het van plan in het komende jaar
Ja, ik zet de verwarming enkele graden lager en trek een extra trui aan als ik thuis ben
Ja, ik ben er bewust mee bezig op diverse manieren

Hindernis 4: Brussel-Halle-Vilvoorde (dec 2009-1)

Hoe belangrijk vind je de splitsing van BHV?

Niet belangrijk. Dat de politici zich met de echte problemen bezighouden.
Splitsing is niet nodig. Er zijn andere oplossingen.
Wel belangrijk, want de wet moet nageleefd worden, maar we moeten een onderhandelde oplossing vinden waar de Franstaligen mee kunnen leven.
Een onderhandelde oplossing als het kan, een eenzijdige splitsing als het moet.
Ik hoop dat ze binnen de regering geen oplossing vinden en dat de Vlaamse Fed. parlementairen 1 minuut politieke moed zullen hebben: eenzijdige splitsing dus. De uitspraak van het GH moet gerespecteerd worden zonder dat Vlaanderen er nog voor moet betalen
Niet over zeuren: splitsen die handel en liefst de rest van het land ook zo snel mogelijk.

Herman Van Rompuy President van Europa (nov 2009)

Wat vind u ervan?

Europa is een slangennest. Hij kan daar niks gaan doen
Europa is wel O.K., maar Van Rompuy deugt niet
Oef. Eindelijk kan Leterme het overnemen en orde op zaken stellen
In België zou Van Rompuy vastgelopen zijn met "werf 4 en 5" (BHV en staatshervorming) In Europa kan hij veel meer doen
Help! Onze premier laat ons in de steek!
We zullen Van Rompuy missen, maar hij is de geknipte man om Europa te leiden

SEKSUELE VOLWASSENHEID (okt 2009)

Wat vindt u? Vanaf welke leeftijd mogen jongeren wettelijk instemmen met seks?

Vanaf 14 (in België kan dit nu alleen voor de geslachtsdaad zelf)
Vanaf 15
Vanaf 16 (in België kan vanaf deze leeftijd ingestemd worden met erotische aanrakingen)
Vanaf 17
Vanaf 18
Het moet samenvallen met de wettelijke huwelijksleeftijd

HOOFDDOEKENDEBAT (sept 2009)

Vindt u dat hoofddoeken verboden moeten worden op Vlaamse scholen?

Ja, want dat hoort niet tot onze cultuur
Ja, want dat leidt tot extremisme
Ja, want daarmee worden vrouwen onderdrukt
Alleen als het aan vrouwen wordt opgedrongen
Neen, want mensen moeten zich vrij kunnen uiten
Neen, want de overheid heeft daar geen zaken mee
Neen, want de vrijzinnigen proberen alle godsdienstige symbolen uit de openbare sfeer te houden. Zij zijn het gevaar.

C'AXENT VISIE 2012 (zomer 2009)

Hebt u reeds gehoord over "C'AXENT VISIE 2012"?

Neen
Ja


Wil je meer weten over visie 2012? Klik hier


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.caxent.be
Christelijke Politieke Beweging